Největší investiční akcí v Uhříněvsi bude výstavba školy za 320 miliónů

Městská část Praha 22 je atraktivní lokalitou, která se neustále rozvíjí. Výstavba nových 1 200 bytů
v developerském projektu u Nového náměstí je v plném proudu a počet obyvatel se tak znovu rozroste. Nyní máme 9 626 přihlášených obyvatel, celý správní obvod Praha 22 čítá 14 425 obyvatel. „Sice nás těší, že je o bydlení v Uhříněvsi velký zájem, ale pro vedení městské části to znamená být neustále
o krok napřed a takto velké projekty realizované v rychlém sledu znamenají pro město významnou zátěž“, říká starosta Martin Turnovský.

„Postavili jsme přístavbu Základní školy Jandusů, nové školky Sluneční a v Pitkovicích a už nyní víme, že budeme potřebovat další mateřskou školu. Zvláště po změně zákona s platností od roku 2020, který rozšířil předškolní vzdělávání i pro dvouleté děti. Pamatujeme i na zajištění dostatečné lékařské péče. V nově budovaném developerském projektu jsme vyjednali prostory pro čtyři lékařské ordinace, které budou nedaleko Lékařského domu, takže naši občané budou mít vše na jednom místě.“

Největší investicí, která Uhříněves čeká, bude výstavba nové základní školy, jež dostala název Romance. V jaké fázi se projekt nové školy nachází?
Projektant dostal zadání, aby vypracoval dva návrhy. Odborné komise Rady MČ je připomínkovaly a byl vybrán ten vhodnější, ovšem
i tak ještě dochází k dalším úpravám. Pozemek, na kterém škola vyroste, se nachází v blízkosti frekventované ulice Přátelství, a proto požadujeme, aby byl objekt školy dostatečně odhlučněn. Projekt například počítá s protihlukovým 4,5
metru vysokým valem osázeným zelení, který bude zároveň sloužit jako tribuna na školním atletickém hřišti.
V této moderní škole nebudou chybět ani krytá stanoviště na kola nebo dostatečné parkoviště pro auta včetně průjezdné komunikace pro
v současné době tolik oblíbené „rychlé“ vystupování dětí z aut typu K+R.

Kdy by měla být škola dokončena?
Konkrétní termíny nemáme, ale bychom rádi, kdyby se podařilo do konce roku připravit dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení, což nebude jednoduchý proces.
V druhé polovině roku 2018 bychom mohli zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby,
a kdyby šlo vše naprosto ideálně, mohlo by se na konci roku 2018 stavět. Ale to je opravdu velice optimistické.

Kolik bude tato velká investiční akce stát?
V nové škole vznikne 27 kmenových tříd, odborné učebny, dvě tělocvičny, venkovní sportoviště, jídelna a moderní kuchyň, která bude vařit
i pro naše mateřské školy. Hrubé investiční náklady byly vyčísleny na 320 miliónů korun včetně DPH.
Vzhledem k tak vysoké investici je zřejmé, že naše městská část by nemohla být investorem celého díla. Stavba i projekt budou financovány z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy, za což jsme velice vděční.