Opravy okružních křižovatek u Všechrom – dálniční sjezd D1- exit 15

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje opraví letos dvě okružní křižovatky na silnici II/107 u exitu 15 Všechromy z dálnice D1 a současně i část silnice.  Exit 15 patří mezi vytížené křižovatky. Podle dat ze sčítání dopravy ve směru od Říčan denně projede kolem 13 tisíc vozidel, od Velkých Popovic přes osm tisíc.

Opravovaný úsek začíná v obci Všechromy, pokračuje jižním směrem nejprve k dálnici D1 a poté dále směrem na Velké Popovice. Končí za okružní křižovatkou se silnicí III/00323. Kromě opravy souvislého úseku silnice II/107 v délce cca 0,7 km dojde i k rekonstrukci tří okružních křižovatek. Dvě z těchto křižovatek připojují rampy z dálničního sjezdu na 15. km dálnice D1, třetí okružní křižovatka připojuje silnici III/00323 a komunikaci obsluhující Logistické centrum Všechromy.

Oprava potrvá 6,5 měsíce.