Parkovací zóny nově v Říčanech

Již mj.  v srpnovém vydání Říčanského kurýra byl článek věnovaný problematice parkování ve městě:
Říčanská radnice připravuje systém parkování, který by měl začít platit v roce 2021. Ten přinese zejména lepší možnost zaparkovat u nádraží a v centru, dále umožní například zaplacení i prodloužení parkování z mobilního telefonu. V neposlední řadě přispěje regulace i k odstranění nepoužívaných aut a vraků z veřejných parkovacích ploch, čímž se mnoho stání uvolní. Více chráněni budou obyvatelé bydlící přímo v centru. Nepůjdeme však cestou takových modrých zón, kde by kromě místních rezidentů nemohl nikdo zaparkovat. Naopak, město chce při parkování poskytnout nemalé výhody i ostatním „domácím“, tedy i Říčaňákům z okrajových částí města. Ti by měli zaparkovat snáze či levněji než řidiči z okolních obcí. Rozhodujícím kritériem bude trvalý pobyt v Říčanech. (výňatek)
A dopravě, nejen parkování, v Říčanech je věnováno i několik stran v aktuální dubnovém čísle Říčanského kurýra.

Regulace parkování v Říčanech se tedy blíží! Termín  spuštění do zkušebního provozu je 1. července 2021, podle vyjádření starosty Davida Michaličky, všichni budou mít dostatek času se se vším seznámit. Mapy, ceníky, návody a vysvětlení najdou nejen v online médiích, ale říčanští též ve svých schránkách i přímo na ulicích.

Další info www.ricany.cz