Pitkovický potok v Benicích čeká oprava dna a koryta

Zhruba 200 metrů koryta  a rozpadajícího se betonového dna Pitkovického potoka bude zrevitalizováno a navráceno do přírodního stavu. Předpokládána cena těchto oprav zřejmě přesáhne 15 milionů korun. V současné době magistrát vypisuje výběrové řízení na zhotovitele.