Příběhy našich sousedů (Post Bellum)

V říčanském Geoparku se konala 10. června 2022 prezentace vzdělávacího projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, do které se letos zapojilo osm žákovských týmů ze
sedmi místních základních škol. Letošní týmy byly z 1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany, 2. ZŠ Bezručova Říčany, ze ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, ZŠ Mukařov, ZŠ Kunice, ZŠ E. Kolbena Strančice a ZŠ Světice.
Všechna žákovská dokumentární díla jsou umístěna na www.pribehynasichsousedu.cz.

Více info o akci a projektu Post Bellum (Pamět národa) Příběhy našich sousedů v Zápraží 7-8/2022, strana  24.