Projekt sběru drobných elektrozařízení: Odlož mobil v knihovně

Projekt Středočeského kraje a neziskové organizace ASEKOL s názvem „Odlož mobil v knihovně“ má za cíl rozšířit povědomí o třídění drobných elektrozařízení prostřednictvím soutěže a podpořit obecní knihovny.

Nasbírané vysloužilé telefony budou putovat do neziskové společnosti Remobil, z.s., která za každý odevzdaný mobilní telefon přispěje částkou 10 Kč na aktivity Jedličkova ústavu a škol. Mobily budou odborně rozebrány a zrecyklovány, případně využity na náhradní díly.

Knihovny, které by se rády připojily k sběrným místům, se mohou hlásit prostřednictvím formuláře na webu projektu. Zapojené knihovny budou soutěžit o finanční odměnu v rámci tří kategorií podle počtu obyvatel obce, ve kterých se nachází, a to ve výši 15 000 korun, 10 000 korun a 5 000 korun.

Samotný sběr telefonů bude probíhat až do 1. dubna 2024. Vyhodnocení a předání výher proběhne v 23. dubna 2024.

Seznam sběrných míst ve Středočeském kraji a další info:
https://www.odlozmobil.cz/stredocesky-kraj/