Prymula v čele říčanské nemocnice. Výstavba nového areálu?

Do čela Nemocnice AGEL Říčany nastupuje prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

21.4.2021

Mezi hlavní úkoly dosavadního externího poradce zdravotnické skupiny AGEL bude patřit především další rozvoj nemocnice s cílem vybudovat v Říčanech zcela nový moderní nemocniční pavilon, který bude splňovat nároky na nejmodernější požadavky současné zdravotní péče s ohledem na komfort pro pacienty a zaměstnance. Nemocnice se bude orientovat na nové technologie, splňující požadavky nejmodernějších medicínských postupů, další získávání odborníků, to vše ve spolupráci s Městem Říčany.

„Je to pro mne nová profesní etapa a zároveň velmi příjemné poslání, kdy se budu opět moci vrátit přímo do zdravotnického provozu. Říčany jsou pro skupinu AGEL velmi významným a dlouhodobým partnerem a jsem rád, že mohu navázat na doposud dobrou spolupráci, která by mohla umožnit další podstatný rozvoj této části Středočeského kraje. Chceme zde postavit nový moderní pavilon za bezmála 250 milionů korun, který bude nejen komfortnějším než stávající prostory nemocnice, jejíž budovy jsou v majetku Města Říčany a již dávno neodpovídají stavebně požadavkům a úrovni moderního zdravotnického zařízení, který vyžadují nejen pacienti, ale především jej ke své práci potřebují naši zdravotníci,“ řekl nastupující ředitel Nemocnice AGEL Říčany prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Skupina AGEL v České republice v současné době provozuje čtrnáct nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku. Svým počtem přes 14.000 zaměstnanců patří mezi nejdůležitější zaměstnavatele v ČR i na Slovensku.

Zdravotnická zařízení skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. Statut centra vysoce specializované péče nese a do speciální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR se například řadí Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín, Iktové centrum v Nemocnici AGEL Prostějov a Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice či Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Zdroj: https://nemocnicericany.agel.cz/o-nemocnici/novinky/210421-novy-reditel.html

 

Vyjádření Rady města Říčany k informaci v médiích o změně vedení Nemocnice AGEL Říčany a.s. ze dne 21. dubna 2021

22. 4. 2021

Areál nemocnice v Říčanech je majetkem města Říčany, které jej nikdy nemělo a nemá v úmyslu prodávat. Skupina AGEL je nájemcem nemocnice na základě dlouhodobé smlouvy s městem se závazkem poskytovat řádnou zdravotní péči. O současných plánech společnosti AGEL na výstavbu nového pavilonu na pozemcích města nemáme dostatek informací a nemůžeme se k nim proto jakkoliv vyjadřovat. Město Říčany je připraveno konstruktivně komunikovat o všech nových záměrech nájemce, které povedou ke zvýšení kvality poskytované péče, nikoliv však prostřednictvím médií. Prioritou města je kvalitní a dostupná zdravotní péče pro občany Říčan a okolí. Závěrem bychom rádi podotkli, že Říčany nejsou „částí Prahy“.

Zdroj: https://info.ricany.cz/mesto/vyjadreni-rady-mesta-ricany-k-informaci-v-mediich-o-zmene-vedeni-nemocnice-agel-ricany-a-s-ze-dne-21-4-2021