Pyšelské listy zveřejnily náš článek o místním muzeu

V závěru června  vyšel  nový čtvrtletník Městského úřady Pyšely (č. 140), ve kterém byl se souhlasem redakce časopisu Zápraží zveřejněn také článek o místním muzeu, který v rozšířené verzi vyšel v Zápraží 3/2021.  Kdo se o historii či Pyšely zajímáte, a komu třeba článek unikl v březnovém Zápraží, může si nyní prolistovat  aktuální Pyšelské listy

Ceníme si toho, že naše články dokáží zaujmout a děkujeme pyšelským za spolupráci!

__________________________________

Pyšelské listy je místní zpravodaj, který vydává Městský úřad a vycházejí čtvrtletně. Informují o aktuálním dění z Pyšel, Nové Vsi, Zaječic, Kovářovic a Borové Lhoty o kulturních událostech, sportovních a společenských akcí. Zveřejňují informace z městského úřadu.
www.pysely.cz