Region Dolnobřežansko má certifikované infocentrum

Regionální informační centrum, které sídlí v Dolních Břežanech, bylo v lednu 2017 oficiálně certifikováno v systému Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. Stalo se držitelem certifikátu kategorie C a zároveň oficiálním informačním centrem pro region Dolnobřežansko. Certifikaci infocentru udělila Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) společně s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism.

 

Dolnobřežansko je atraktivní oblastí pro příměstskou turistiku. Nechybí tu krásná příroda, historické památky. Na území Dolních Břežan se nachází významná archeologická památka keltské oppidum Závist, které bylo v roce 1989 prohlášeno Národní kulturní památkou. Této významné památce je věnována muzejní expozice infocentra.

 

Muzejní expozice

Muzejní expozice seznamuje návštěvníky s místní mimořádně bohatou historií od pravěku až po dnešek. Ústředním bodem expozice je zcela unikátní ZÁVIST CAVE. Jedná se o audiovizuální jeskyni, ve které probíhá 3D projekce. Prostřednictvím animovaného filmu, který trvá cca 10 minut, se návštěvníci přenesou do historie a při virtuální procházce po keltském hradišti a jeho okolí se seznámí se životem našich předků. Expozice je dále tvořena čtyřmi výstavními sloupy, které představují pilíře lidských činností, které v různých formách přetrvávají dodnes. Tyto sloupy reprezentují zemědělství, jako určující faktor lidské kultury, lov a činnosti spojené s lesem, rybolov a včelařství. Nechybí však ani tradiční vitríny, ve kterých jsou k vidění například repliky nálezů ze Závisti a také řada originálních nálezů, které byly objeveny při stavbě laserových center.

 

Naučné okruhy

Na expozici v informačním centru navazují dva venkovní poznávací okruhy, které návštěvníkům umožňují vnímat krajinu v jejím historickém kontextu.  První okruh vede obcí a poutavou formou popisuje stavby od doby kamenné, přes osídlení Kelty až po raně středověké hradiště. Druhý okruh začíná na rozcestí za obcí Lhota a vede nejvýznamnějšími lokalitami Národní kulturní památky Závist. Jednotlivá zastavení jsou rozšířena o virtuální prohlídky doprovodných materiálů prostřednictvím QR kódů. Na displejích mobilních zařízení si návštěvníci mohou zobrazit texty, fotografie a komentáře odborných průvodců – významných archeologů Petra Drdy a Vladimíra Čtveráka, kteří místní minulost pomáhali objevovat. Obě trasy nabízejí dětským návštěvníkům možnost získat odměnu za splnění úkolu. Na každé informační ceduli je trojrozměrný model mince. Za obkreslení všech mincí na podklad, který je k dispozici v informačním centru, získají děti odměnu.

 

Vzdělávací programy pro školy

Regionální informační centrum nabízí také vzdělávací programy pro děti z mateřských, základních škol i středních škol.  Děti zde mají jedinečnou příležitost seznámit se, zábavnou a neotřelou formou, s pravěkou historií, archeologií a keltskou kulturou. Součástí programu je komentovaná prohlídka muzejní expozice, promítání 3D filmu o Závisti a vyplňování tematických pracovních listů. Vzdělávací programy zahrnují také zábavné workshopy, v rámci kterých si děti mohou vyzkoušet například, jak se na tkalcovském stavu vyráběly látky nebo princip odemykání keltského zámku. S pravěkým způsobem lovu se seznámí při lukostřelbě a hodu oštěpem. Na raznici si mohou vyrobit repliku keltské mince a z modelovací hlíny vymodelovat nádobky nebo lidské či zvířecí figurky. Malé badatele jistě potěší také archeologické pískoviště, které ukrývá řadu zajímavých předmětů.

 

„Regionální informační centrum vzniklo za účelem propagace kulturního dědictví regionu a také prezentace rozsáhlých archeologických nálezů na katastru naší obce. Aktuálně zde  probíhá přednáškový cyklus Dolnobřežanské archeostřípky, který jsme připravili ve spolupráci s  Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pro zájemce o historii připravujeme archeoknihovnu, která bude fungovat od března 2017. V reakci na poptávku ze strany návštěvníků nabízíme prohlídky muzejní expozice a také vzdělávací programy pro školy i v anglickém jazyce. Snažíme se vytvořit optimální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, jsme přesvědčeni, že region Dolnobřežansko má návštěvníkům co nabídnout, “ říká Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany.

Regionální informační centrum za dobu své působnosti nabízí veřejnosti již řadu pravidelných aktivit a zajímavých jednorázových akcí.

 

Břežanský biograf

Každý čtvrtek od 20 hodin je možné objevovat různé filmové žánry v Břežanském biografu, který se nachází v budově infocentra. Třetí sobota v měsíci je pak věnovaná dětem, projekce dětských filmů začíná v 16 hodin.

Klub deskových her

Každou první a třetí neděli v měsíci probíhá od 15 hodin v infocentru Klub deskových her. Pod vedením zkušeného lektora mají návštěvníci možnost objevovat kouzlo deskových her.

 

V letošním roce proběhne v infocentru hned několik tematických akcí, jako například Keltský telegraf, který se uskuteční 25. března. V říjnu zde oslavíme Mezinárodní den archeologie.

Regionální informační centrum Keltské oppidum závist  sídlí v ulici na Panský 11 v Dolních Břežanech. Více informací o jeho aktivitách naleznete na www.ric-dolnibrezany.cz  a www.facebook.com/RIC.DolniBrezany.