Rekonstrukce silnice první třídy Černokostelecké je již naplánována. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vypsání výběrového řízení bylo připraveno na únor, pokud se zhotovitele podaří bezproblémově vysoutěžit, začne se s rekonstrukcí silnice, která je zároveň hlavní tahem městem na trase Praha – Kutná Hora, již toto léto. Pokud by se však vidělo, že první etapa se nedokončí do zimy, bude zahájení prací odloženo na rok 2025.

Rekonstrukce bude rozdělena na 2 etapy, které by měly celkem trvat 600 až 700 dnů. Jedna etapa je plánovaná v úseku od Olivovny po světelnou křižovatku u nemocnice a druhá etapa by měla pokračovat od této křižovatky až za most vedoucí přes sinici k dálnici. Objízdné trasy jsou plánovány tak, aby po nich mohl jet bez problémů autobus.

V rámci oprav proběhne kompletní výměna povrchu a podloží vozovky (uzavřena bude vždy celá šíře komunikace). Dále dojde k výměně kanalizace a vodovodu v úsecích, které jsou v havarijním stavu a prosakují. Dojde též k oddělení dešťových a odpadních vod. Současně budou vybudovány nové chodníky v místech, kde ještě neproběhla rekonstrukce. Bude vybudován jeden nový a opraveno všech jedenáct přechodů pro chodce včetně jejich nového nasvětlení.
Zdroj: www.ricany.cz