Říčanský poklad

Připomínáme:

Středověký poklad se vrací zpět do Říčan, k vidění však bude pouhé dva dny, 11. a 12. listopadu, v místním muzeu.

Stříbrné groše byly po staletí ukryté ve sklepení měšťanského domu, kam je dal zřejmě jejich majitel v obavách před husity, kteří začali tehdy obléhat říčanský hrad (1420). Nalezeny byly teprve na začátku 90. let min. století. Historici určili, že se jedná o 348 stříbrných grošů z doby Václava IV. a Karla IV. Poklad bude přivezen do Říčan z krajského muzea v Brandýse a veřejnost ho může spatřit v Muzeu Říčany v sobotu a neděli 11. a 12. listopadu vždy mezi 13 až 19 hodinou.

Více info www.muzeumricany.cz