Rozum a cit, z.s. – pěstounská péče

Rozum a cit, z.s. je nezisková organizace, která se více než 20 let věnuje tématu pěstounské péče. Své kořeny má v Říčanech a postupně se rozrostla o pobočky v Praze, Plzni, Benešově a Kutné Hoře. Aktuálně se věnuje více jak 220 pěstounským rodinám, z toho zhruba čtvrtina je z kraje jihovýchodně za Prahou.

V ČR žije stále mnoho dětí mimo svou vlastní rodinu. Důvodů bývá několik: rodiče se  nemohou, neumějí nebo dokonce nechtějí o ně starat. Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, jde o volnější variantu osvojení. Rodičům např. zůstává rodičovská zodpovědnost a vyživovací povinnost. Pěstouni zodpovídají za výchovu a péči o dítě, mají také povinnost udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou, je-li to v zájmu dítěte. Pomáhají dítěti pochopit svou historii a najít vlastní identitu, pracují na zmírnění psychické deprivace a traumat, kterými často tyto děti trpí. Napravují to, co se biologickým rodičům nepovedlo. Už na první pohled je tedy jasné, že pěstouni nemají vůbec snadnou roli.

Rozum a Cit nabízí síť podpůrných aktivit, především tzv. doprovázení pěstounských rodin. Klíčový pracovník je s rodinou v intenzivním kontaktu nejméně jednou za 2 měsíce, vztah je založený na bezpodmínečném přijetí, důvěře a všestranné podpoře. Postupně zjišťuje konkrétní potřeby rodiny a sestavuje Plán práce s dítětem. Zodpovídá dotazy pěstounů, pomáhá pochopit a řešit specifické projevy dítěte v náhradní péči. Propojuje rodiny s dalšími odborníky, zprostředkovává pravidelné vzdělávání pěstounů, vede asistovaný kontakt s biologickou rodinou. Organizace také zajišťuje pravidelné setkávání pěstounů, víkendové a jiné odlehčovací akce pro děti.

Projekt je realizován prostřednictvím dotace MPSV v oblasti podpory rodiny, dále  s finančním přispěním Středočeského kraje, za přispění Nadace ČEZ a Nadace Naše Dítě.

Chcete se stát pěstounem nebo hledáte doprovázející organizaci? Ozvěte se nám, máme volné kapacity a vaše dotazy rádi zodpovíme!

www.rozumacit.org, rozumacit@rozumacit.org, Na výsluní 2271, Říčany