Státní svátek 28. října a Den otevřených dveří Poslanecké sněmovny

Dne 28. října 2023 uplyne již 105 let od významného dne v dějinách našeho národa. Tento den, v roce 1918, zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali první zákon o zřízení samostatného státu. Národní výbor, který se konal v Ženevě, rozhodl, že nový stát bude republika, prezidentem se stane Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář bude jmenován předsedou vlády.

28. říjen je z tohoto důvodu také tzv. řádovým dnem, kdy prezident České republiky uděluje významná státní vyznamenání vybraným osobnostem na Pražském hradě. Jedná se o Řád Bílého lva (nejvyšší státní vyznamenání), Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaili Za hrdinství a Medaili Za zásluhy.

U příležitosti tohoto státního svátku se uskuteční již tradiční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně (9– 16 h). Reprezentační sály, hlavní jednací síň, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupné od vchodu z Malostranského náměstí č. 19, kde budou na skupiny návštěvníků čekat průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím.