Synagoga Strančice

Příběh synagogy ve Strančicích připravujeme v rámci rubriky historie do zářijové čísla Zápraží.  V předstihu  zde tedy předkládáme stručnou historii a zároveň pozvánku na slavnostní otevření (plakát bude doplněn).

Synagoga pochází z roku 1849 a svým účelům sloužila až do 2. sv. války. Později sloužila jako skladiště Oseva Strančice a teprve v roce 1995 byla navrácena Židovské obci v Praze… Letos v červenci Spolek pro oživení strančické synagogy a vedení obce Strančice uspořádali první akci v prostorách vyklizené synagogy. Slavnostní otevření spojené s koncertem se uskuteční  13. 9. 2020 v 16 hodin.