Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů).

Vykoledované peníze pomáhají lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika.
(oficiální text z www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/)

Mnichovická charita poptává na letošní rok koledníky – kdo má zájem, přihlašte se, kontakty viz níže.
Zároveň přidáváme i termíny a místa, kde budou působit koledníci z mnichovické charity.