Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Postní období je v plném proudu a na obzoru už jsou Velikonoce. Asi správně tušíte, že Velikonoce nejsou jen o pomlázce, kuřátkách a zajíčcích, lidová tradice vycházela z pohanského vítání jara, ale silně byla ovlivněna i církevními vlivy. 
V kouřimském skanzenu pro návštěvníky připravili několik zajímavých pořadů:
 
29. března – Velký pátek – rukodělné dílny zdobení vajec a pletení pomlázek pro děti i dospělé (standardní vstupné)
30. března – Bílá sobota – národopisný pořad
31. března – Boží hod velikonoční – národopisný pořad
 
Během národopisných pořadů se lze seznámit s pozapomenutými lidovými obyčeji (kolední obchůzka „chození s Jidášem”), shlédnou pašijovou hru, připraveny jsou rukodělné dílny pro děti, ukázky přípravy tradičních pokrmů a hospodáři a hospodyně v chalupách návštěvníkům povypráví o životě a zvyklostech předků. Podrobný časov Více info a program: www.skanzenkourim.cz