Výstava v muzeu Policie: Stále živý odkaz připomíná také strážmistra Josefa Bojase ze Strančic

Čtyři příslušníci původně československého četnictva byli počátkem roku 1943 postupně zatčeni gestapem pro odbojovou činnost, odvezeni k Lidovému soudu (Volksgerichtu) do Berlína a zde urychleně odsouzeni k trestu smrti. Zastřeleni byli 8. července 1943 na kobyliské střelnici v Praze, jejich poprava měla být pro výstrahu ostatním a připravena byla jako veřejná. Josef Bojas byl od vzniku protektorátu četníkem ve Strančicích, kde se zapojil do odbojové skupiny Maršála Timošenka. Spolu s ním byli popraveni protektorátní strážmistři Fr. Famfulík, J. Jirásek a Fr. Rajmon. Josef Bojas získal posmrtná ocenění včetně Československého válečného kříže; ve Strančicích nese náves název Četníka J. Bojase. Výstava v Muzeu Policie ČR potrvá do 17. prosince 2023. Info: www.muzeumpolicie.cz