Zápraží 03/2011

zaprazi_03-2011Petr Janda s ženou Alicí a s úplně čerstvě narozenou Anežkou

– Pan Bezouška tvrdí: Honda ukradla Jawě automatickou spojku
– Slévárna hliníku je v Kamenici stále žhavé téma