Zápraží 05/2008

zaprazi_05-2008Miluška Voborníková a Petr Spálený z Říčan

– Čistička v Mnichovicích
– Kulturní akce
– Rozkvetlý Štiřín
– Akce a přijímačky ZUŠ
– Pochody po Ladově kraji
– Sport v regionu