Zápraží 05/2012

zaprazi_05-2012Výstava veteránů a Den dětí na Berchtoldu

– Křenice musela vybudovat protipovodňová opatření.
– Na pas a občanku se v Říčanech čeká i šest hodin.
– V Průhonicích rozkvete 10 000 květů.
– Největší prodejna podlahových krytin v regionu.