Zápraží 4/2017

 * V základní škole v Mnichovicích přišli s novinkou – zřídili talentové třídy, ve kterých se žáci na druhém stupni mohou rozvíjet v oblasti přírodovědné, humanitní, tvořivé či pohybové. Dali tak možnost každému dítěti, aby vyniklo  v oboru, který ho baví.
* O současnosti mládežnického fotbalu
v Louňovicích  i o plánech do budoucnosti se můžete dočíst na straně 11.
* MČ Praha 22 se rozhodla zefektivnit komunikaci s občany. Již v loňském roce si naplánovala odstartovat v roce 2017 sérii „kulatých stolů“ s občany a v plánu také bylo vstoupit na sociální sítě. Shodou okolností bylo možné v loňském roce zažádat o dotaci na aktivity v oblastí komunikace v rámci evropské dotace a prioritní osy Efektivní veřejná správa, toho tedy ÚMČ Praha 22 využil.