Zápraží 5/2019

* Sbor dobrovolných hasičů zve na Slavnost staročeských májí, která se koná 18. května od 12 hodin. 
* Olga Šípková vrásky neřeší – více čtěte v našem rozhovoru.
* Radní MČ Praha 22 naplánovali sérii setkání s občany nad blížícími se záměry a projekty. Cílem těchto participačních schůzek je zapojit do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více stran hned od počátku.
* I v květnovém vydání přinášíme zprávy z MAP Říčansko.