Zápraží 7-8/2016

 Zaprazi 7_2016 titulka* “V novém školním roce jsme se rozhodli více zaměřit na druhý stupeň. Druhé stupně základní škol totiž mívají někdy špatnou pověst. Mnoho rodičů se domnívá, že pokud se jejich dítě nedostane na víceleté gymnázium, uzavře se mu budoucnost. Ale to není pravda! Naopak – mnoho dětí není na víceletých gymnáziích spokojeno, nestačí výuce, klesá jim sebevědomí,” říká ředitelka ZŠ v Mnichovicích Mgr. Marcela Erbeková.
* V Choceradech se uskutečnilo sochařské sympozium, kterého se zúčastnili profesionální umělci i amatéři.