Zápraží v Českobrodském zpravodaji

V listopadovém čísle Českobrodského zpravodaje na s. 35 se vešla malá připomínka  týkající  výdejných míst v Ćeském Brodě. Od října  2022 je tedy časopis Zápraží zavážen i do Českého Brodu, k dispozici bude nepravidelně i na akcích konaných v místním Kulturním domě Svět.

odkaz: Zpravodaj