Zastávkou Legiovlaku budou v červnu Říčany. Využijte toho a přijďte. Kdo to nestihne, v srpnu bude vlak v Českém Brodě

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 14 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových.

  13. – 18. 6. Čerčany, 20. – 25. 6.  Říčany, 8. – 13. 8. Český Brod
(kompletní seznam letošních zastávek viz plakát)

LEGIOVLAK