KOUPÍM ŽILETKOVÉ OBALY – odloženou nebo pozůstalostní sbírku. Tel.: 723 714 301