Časopis Zápraží 9/2021 – příprava čísla začíná od 4. srpna!

Vážení čtenáři, inzerenti a spolupracovníci,

letní vydání Zápraží pro prázdninové měsíce (číslo 7-8/2021) máte již od konce června k dispozici (30. 6. bylo dáno na výdejní místa, pak následoval neadresný roznos do schránek) a pro nás v redakci to znamená, že  s příchodem července nastalo tzv. redakční volno. Jinými slovy, čerpáme zaslouženou dovolenou :o) To se dozvíte také z automatické odpovědi, zašlete-li nám v tento čas e-mail. Vašim dotazům se tudíž věnujeme tento měsíc jen občasně, při kontrole e-mailů.

V srpnu jsme však zpět a začneme s přípravou zářijového vydání. Připomínáme tedy, že:

číslo 9/2021 má redakční uzávěrku k 20. srpnu, uzávěrku pro vlastní tiskovou grafiku k 25. srpnu (po předešlé rezervaci prostoru) a v distribuci bude od pondělí 30. srpna.

Kdo má tedy zájem být  v zářijovém vydání Zápraží (ať již s článkem, PR textem, upoutávkou, inzercí řádkovou nebo grafickou), kontaktujte nás včas!
Stejně tak, pokud si pro svou propagaci zvolíte křížovku – zde se nabízí slogan v tajence, grafika ve výřezu křížovky a doprovodný text zhruba v rozsahu 1/4 stránky.
Křížovku dáváme zpracovat tzv. na míru.

Začínáme od středy  4. srpna 2021!

Krásné léto a pohodový čas všem přeje za časopis Zápraží

Alena Kvasničková
__________________________________________________

časopis ZÁPRAŽÍ | měsíčník pro kraj jihovýchodně za Prahou
601 344 588 | marketing.zaprazi@seznam.cz | www.zaprazi.eu
ČASOPIS ZÁPRAŽÍ – VAŠE REGIONÁLNÍ TIŠTĚNÉ MÉDIUM