Chocerady včera a dnes

První zmínka o Choceradech pochází z roku 1250 a zmiňuje Bruna z Chocerad, zdejšího vladyku (zemana). Plánované oslavy výročí 770 let se nakonec nekonaly, historické ohlédnutí však ano.

 A to rovnou ve dvou podobách. Výročí a historii Chocerad bylo věnováno červnové vydání Choceradského zpravodaje s mimořádnou přílohou(zde ke stažení, je i na webu obce) a  vznikla také kniha, která dokumentuje místa v proměnách času. Snímky jsou uspořádány jako historický a současný pohled na stejné místo. Historické pohledy pocházejí ze sbírek B. Salátka a V. Mareše, novodobé snímky pořídil místostarosta obce M. Smetana, textem vše doprovodili K. Růžičková a I. Kořínek. Knihu s názvem Chocerady včera a dnes budete moci zakoupit od prosince 2020 na OÚ v Choceradech (cena 250 Kč).

12/18/20202