Dopravní omezení: silnice I/2 Kutnohorská u Mukařova

Dopravu řidičům poněkud zkomplikuje také další omezení, které je naplánováno od  12. dubna na Kutnohorské (tedy hlavní tah Praha –  Kutná Hora) v oblasti Mukařova.  Jedná se o rekonstrukci vozovky od kruhového objezdu v Mukařově směr Kutná Hora, v délce ca  4,5 km, opravována bude po etapách s tím, že průjezdnost bude zajištěna vždy jedním jízdním pruhem. Zahájení tedy v dubnu, ukončení po zhruba 5 měsících.

Připomínáme také, že  zcela uzavřena je silnice  k kruhového objezdu v Mukařově směr Srbín, toto uzavření je plánováno do konce letních prázdnin.
Více info na ŘSD a www.mukarov.cz

Pozn. I. etapa: Od 12.4.2023 bude zahájena naplánovaná oprava povrchu a odvodnění na ulici Kutnohorské.  Stavba Ředitelství silnic a dálnic bude probíhat po etapách postupně od kruhového objezdu v Mukařově až do Kozojed.  Tyto práce potrvají přibližně 3 týdny –  I. etapa obnáší opravu pravého pruhu silnice směrem od kruhového objezdu, začátek uzavírky bude u ulice Na Moklině – asi 70m od kruhového objezdu. Při této etapě bude omezeně umožněn příjezd do ulic Slepá, Písecká a Na Konci. K nemovitostem podél Kutnohorské na této straně bude příjezd omezen. Také bude omezen vjezd k prodejně LIDL.