Dopravní uzavírka křižovatky v Hloubětíně

Sice informace  z dopravy již mimo naši oblast,  v sousedství, ale protože mnoho z nás do Prahy denně či občasně jezdí a Hloubětín je často využíván, mohlo by se hodit:

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 1. srpna 2022 rozsáhlou rekonstrukci křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které dojde ke zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy.
Stavební práce budou realizovány po etapách, aby mohl být zajištěn alespoň částečný provoz bez nutnosti kompletní uzavírky. Objízdné trasy nejsou plánovány.
Další podrobnosti: https://www.praha14.cz/…/rekonstrukce-krizovatky…/