Naše soutěž a vstupenky na festival BROD 1995

Prázdninová křížovka časopisu Zápraží má své tři vítěze! V termínu a správně (včetně připojení kontaktu na sebe – na ten prosím nezapomínejte) odpověděli a výherci vždy dvou vstupenek  na jednodenní hudební festival v Českém Brodě BROD 1995 se stávají: Eva Brabcová, Jiří Jiroušek a Pavel Vahala. GRATULUJEME!

Výherce bude redakce kontaktovat opět individuálně. Vzhledem k tomu, že festival BROD 1995 se koná 20. srpna a další číslo časopisu Zápraží připravujeme až  pro měsíc září, výherce v tištěné verzi tedy znovu uvádět nebudeme.

Všem přejeme krásné léto a těm, kteří se na festival BROD 1955 vypraví, tak ať se vydaří počasí i kulturní zážitek!
redakce Zápraží