Dotace: podpora sportu a volného času ve Středočeském kraji

Na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času je pro rok 2024 vyhrazeno 55 milionů korun. Na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou k dispozici 3 miliony korun.

odkaz: https://kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-kraj/-/asset_publisher/ykru/blog/na-podporu-sportu-a-volneho-casu-je-pripraveno-58-milionu-korun-z-krajskeho-rozpoctu