Křížovky, soutěže našeho časopisu – info pro odesilatele

Během prvních dvou týdnů měsíce července se nám již sešla jak potěšitelná řádka odpovědí na naši prázdninou otázku v soutěži Kraj Zápraží známý i neznámý, tak i dorazily odpovědi s tajenkou z křížovky, kde jsou výhrou vstupenky na srpnový hudební festival v Českém Brodě (Brod 1995).

Jsme za  odpovědi rádí a věříme, že  je časopis Zápraží vaším oblíbeným letním společníkem. Někteří z vás ke své odpovědi přidávají i  doplňující stručné info, pozdrav nebo přání, mnozí kromě jména připojují telefon, místo pobytu, adresu. I díky tomu máme přehled, kde všude náš čtete, kam se Zápraží dostává. Děkujeme.
Ostatní bychom rádi opět vybídli k tomu, aby nezasílali jen odpověď, ale přidali k ní alespoň své jméno, neboť emailové adresy jsou někdy velmi anonymní/zavádějící a komplikují v případě výhry situaci (např. nelze výherce uvádět pod emailovou adresou).

! Své odpovědi zasílejte do daných termínů na email redakce (redakce@zaprazi.eu) a nezapomeňte vždy uvést své jméno a aktuální kontakt.
Děkujeme.