Mimořádná okamžitá pomoc – školní pomůcky

Může nastat mimořádná situace, kdy rodina náhle nemá dostatečné prostředky na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, sportovní činnosti nebo kroužků.
Rodině, která nemá dostatečné příjmy k uhrazení nákladů souvisejících se vzděláním nebo se zájmovou činností dětí, může pomoci jednorázová dávka mimořádné okamžité pomoci.
Tato dávka je nenároková. Nárok vzniká ve chvíli, kdy je osoba Úřadem práce uznána osobou v hmotné nouzi.
Více o dávce mimořádné okamžité pomoci najdete na https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc