Mukařov oslavil výročí kostela a vydal knihu

Obec Mukařov ve spolupráci s ŘKC farností Říčany uspořádala v neděli 13. srpna 2023 slavnost 130. výročí od vysvěcení mukařovského kostela. Pozvání přijal kardinál Dominik Duka, který v Mukařově celebroval mši a v jejím závěru požehnal nové knize o kostele.

Kardinála do kostela doprovázel nejen krásný hlas mukařovského zvonu, ale i průvod ministrantů s kněžími a krojovanými občany. Mohli jsme spatřit kroje svojetických baráčníků, lidové kroje žernovské patriotky Emílie Šablové a dobrovolné hasiče z Mukařova ve svátečních uniformách. Mši svatou zahájila v 10 hodin zdravice říčanského faráře a premonstráta Konstantina Petra Mikolajka, v jejímž průběhu kardinál Duka vzpomněl na socialistickým režimem perzekvovaného kardinála Josefa Berana. V závěru mše kardinál u přítomnosti autora, spoluautora knihy a starostky obce Hany Zákoucké požehnal nové knize o kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Odpolední část slavnosti od 13 hodin střídaly varhanní vstupy Davida Čepičky a mluvené slovo mukařovského patriota Rudolfa Semanského s autorem knihy Janem Psotou. V jednotlivých medailonech bylo poukázáno na mimořádnosti kostela – jeden ze tří kostelů na území ČR opatřený komínem, tudorské oblouky inspirované anglickou architekturou a pozapomenutá osoba zemského architekta a autora návrhu budovy kostela Matěje Krcha, spolupracovníka Josefa Mockera na stavbě baziliky sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze, který po smrti Mockera dokončil puristickou přestavbu Karlštejna. Krchovo jméno posmrtně napomohlo vzniku turistické známky s motivem místního kostela.

Během prezentace nejstarší písemné zmínky o Mukařově, kolovala mezi lidmi v lavicích replika pražského groše, jehož bylo v rámci papežské taxy odvedeno roku 1352 z Mukařova 21 kusů. Dvojice moderátorů si mezi sebe přizvala spoluautora knihy Lukáše Ulmu, bibliofila na odpočinku Karla Kropíka, grafičku Markétu Holou Miškovou a tiskaře Jana Brajera, aby společně v závěru odpolední části představili požehnanou knihu. Ta byla před oltář přenesena trojicí mukařováků oděných do replik středověkých oděvů – Petr Müller s knihou, doprovázený Adélou Peštovou a Maruškou Čepičkovou se záušnicemi na čelenkách. Kostýmy ochotně zapůjčil Archeologický ústav Akademie věd v Praze, prostřednictvím jeho ředitele a mukařovského rodáka doktora Jana Maříka. Repliky záušnic byly vyrobeny podle bronzových záušnic objevených roku 1890 během výkopů základů pseudogotického kostela. Jde o šperky nalezené u kosterních ostatků mukařovského pohřebiště, datované do počátku 13. století. Pro dějiny Mukařova tyto záušnice představují nejstarší hmotný doklad o stáří původního kostela a středověké vsi. Po oficialitách proběhla autogramiáda a odborný výklad doktora Kropíka o kostele a osobnostech s ním spjatých.

Jan Psota

 

Pozn. red.: Publikaci o mukařovském kostele lze zakoupit v Infocentru v Mukařově (budova OÚ a pošty) za částku 150 Kč.
Infocentrum https://www.mukarov.cz/turisticke-informace/informacni-centrum-mukarov

Náhledové foto Milan Veselý (pro obec Mukařov)