Obnova skautské činnosti v Uhříněvsi

V návaznosti na tradici skautingu v Uhříněvsi městská část dává výzvu všem, kteří by se chtěli podílet na obnově skautských oddílů, aby se přihlásili na e-mailovou adresu vojtech.zelenka@praha22.cz. Hledají se zájemci, kteří chtějí nabídnout pomocnou ruku, navázat na tradice a vzkřísit skautskou činnost v této městské části.