Oprava městských hradeb v Českém Brodě pokračuje v další části

V roce 2022 město Český Brod získalo darem část městských hradeb, úsek od Kouřimské brány po bastion. Záměrem je tuto část hradeb restaurovat. Na základě zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru bylo vydáno závazné stanovisko, vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele a v květnu 2023 započala I. etapa plánovaných prací.
Z hradeb byla odstraněna zeleň, terénní nánosy a zcela rozpadlé bloky kamenů. Na zimu bude tato část hradeb zakryta a v příštím roce budou doplněny novými, ale i dochovanými bloky kamenů sejmutými v rámci I. etapy. V roce 2022 začala obnova revitalizace městských hradeb v úseku od bastionu směrem k východní kurtině v ulici Šafaříkova. Cílem je opět odstranění nesoudržných kamenů a osazení novým kvalitním kamenem z červeného pískovce a odvod srážkové vody z koruny zdiva, která zde zůstává stát a kámen tím degraduje. Všechny práce probíhají pod dohledem Národního památkového ústavu.
Zdroj: www.cesbrod.cz