Pokračují práce na mostě v Sázavě, řidiče vedou kyvadlově semafory

Most, který převádí silnici II/110 přes řeku Sázavu, byl  ve špatném stavu. Z ekonomických důvodů bylo rozhodnotu o jeho zbourání a výstavbě mostu nového, oprava stávající by se nevyplatila.
Přípravné práce začaly loni v prosinci kácením dřevin a zpevněním přístupových cest na ostrov, poté stavbaři namontovali provizorní most. Doprava je po něm vedena kyvadlově, chodci mají k dispozici nedalekou lávku. Kromě dopravy silniční, kterou stavebník (firma TAQ, která zvítězila ve výběrovém řízení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS)) tedy odklání přes provizorní montovaný most hned vedle, byla odkloněna také doprava vodní.
Práce na demolici původního mostu tedy pokračují, od poloviny září se postupně  bourala jednotlivá mostní pole, následovaly pilíře; základní demolice byla naplánována  na zhruba tři týdny. Stavba nového železobetonového mostu má dle plánu trvat 24 měsíců od převzetí staveniště. Začít sloužit motoristům i chodcům by měl nový most v Sázavě v únoru 2024.

stav ke 14. 10. 2022: