Pro novou výsadbu lze zažádat o finanční podporu z fondu

O finanční podporu v péči o nově vysazené stromy je možné požádat do konce letošního roku, resp. do vyčerpání fondu. Na každý strom, který byl pořízen za peníze z národních zdrojů, mohou obce získat dar 1500 korun na jeho následnou péči. V rozpočtu kraje na letošní rok jsou na tento program vyčleněny 2 miliony korun.
Zdroj: www. https://kr-stredocesky.cz