Stolpersteine: Sbírka Donio.cz

Český Brod chce připomenout památku všech židovských obyvatel, kteří ve městě žili a byli za druhé světové vály deportováni. Šlo o téměř padesátku osob, zpět se vrátili jen tři. Rozhodnutí o pořízení kamenů zmizelých padlo letos, osazovat se budou postupně. Celkový rozpočet je 150 tisíc korun za 48 kamenů, a i proto byla na Donio.cz otevřena sbírka, která má s touto formou tiché vzpomínky finančně pomoci a současně tak i umožnit občanům a firmám se na tomto projektu podílet. Sbírku najdete pod odkazem https://www.donio.cz/kameny-zmizelych-v-ceskem-brode. Otevřená je do 10. listopadu a v době uzávěrky říjnového čísla bylo na jejím kontě zhruba 30 tisíc korun.