Rozhovor s ředitelkou ZŠ v Ondřejově 12/2019

Školy toho mívají hodně, čím se rády pochlubí. Ať už třeba moderní budovou, skvělým vybavením, novými učebnami, nebo multifunkčním sportovním hřištěm. My v Ondřejově jsme pyšní na to, že máme „Škamna“. 

Škamna = dřevěná školní lavice s opěradlem a s šikmou psací deskou, opatřenou vpředu odkládacím žlábkem s vloženými kalamáři. To je původní význam slova; u nás v Ondřejově jsou však Škamna spolek rodičů a přátel školy, který zde působí již jedenáctým rokem. Když jsem před necelým rokem nastupovala do funkce ředitelky ondřejovské základní školy, předsevzala jsem si prohloubit spolupráci mezi školou, obcí, rodiči a spolky. Troufám si tvrdit, že se nám to daří. A obrovský podíl na tom má právě spolek Škamna.

Kdo je ve spolku a co dělají?
 Škamna tvoří skupina těch, kteří se rozhodli, že podpoří školu, (nejen) svoje děti a zároveň pomůžou zajistit kulturní a jiné akce pro všechny v obci. S neutuchajícím nadšením organizují nebo spoluorganizují školní plesy, vánoční a velikonoční trhy. V posledních dvou letech se ale pouští i do větších akcí, se vztahem k důležitým historickým mezníkům naší země.

Oslavy 100 let republiky
Jednou z mimořádných akcí byla loňská slavnost u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky. Spolek uspořádal  společně s ondřejovskou školou, školkou a obcí Ondřejov akci, které se zúčastnilo veliké množství lidí. Plánování zabralo téměř půl roku, ale rozhodně to stálo za to! Během příprav se všichni účastníci pečlivě chystali na své role a na svá vystoupení. Žáci v rámci výuky navštívili i Fundus na Barrandově a odjížděli z této naší největší půjčovny vybaveni dobovými kostýmy a rekvizitami. I díky tomu Ondřejov získal, i když jen nakrátko, dne 21. října 2018 nádech typické prvorepublikové atmosféry.

Výročí 17. listopadu
Nejaktuálnější a také velmi úspěšná akce se konala v neděli 17. listopadu. Když jsme o plánu uspořádat tuto vzpomínkovou akci diskutovali v září ve sborovně poprvé, nikdo si nedovedl představit, jak toto specifické téma s žáky základní školy uchopit. Nakonec se ale ukázalo, že obavy byly zbytečné. Žáci pod vedením učitelů s nadšením vstřebávali informace o událostech této doby a práce, které následně vytvářeli, o tomto zaujetí svědčí. Kromě portrétů a medailonků osobností, koláží, literárních textů a jiných rekvizit vznikl v hodinách pracovních činností sedmé třídy i model legendárního automobilu Trabant – v životní velikosti! Ale byli to rodiče ze Škamen, kteří přišli s nápadem uspořádat tuto vzpomínkovou akci, vše zorganizovali, koordinovali a svou přítomností podpořili její hladký průběh. Přichystali občerstvení a dětské dílničky, zajistili profesionální program a hlavně celou akci působivě zakončili – vytvořením obrovského srdce z hořících svíček.

Vánoční betlém
Jedna akce skončila, druhá se připravuje… Tradiční Oživlý betlém, pořádá naše škola a spolek Škamna chystá pro tuto akci vynikající domácí občerstvení. Jste tedy srdečně zváni – přijďte s námi prožít příběh o narození Ježíška! Představení se uskuteční pod širým nebem, 19. 12. 2019 v 17:30 hod. v zahradě kostela sv. Šimona a Judy v Ondřejově.

PODĚKOVÁNÍ
všem členům spolku Škamna – za to, co již udělali i za to, co ještě plánují. Těším se na naši další spolupráci.
Mgr. Eva Štosová, ředitelka ZŠ bratří Fričů Ondřejov