Rozhovor se starostou Ondřejova Vladimírem Zámyslickým 7/2018

Ondřejov připravil pro své občany a pro návštěvníky z okolních obcí akci nazvanou Ondřejovské slavnosti, která se uskuteční  8. září. Na náměstí budou probíhat tradiční trhy a ukázky řemesel. Těšit se můžete na atrakce pro děti a bohatý kulturní program – například vystoupí děti ze základní a mateřské školy, prezentovat se budou zájmové kroužky z SKC Ondřejov. Završením akce bude koncert skupiny Poutníci a připraveno je i překvapení pro nejmenší. „Slavnosti navazují na tradici akcí, které se v minulosti v Ondřejově konaly a staly se důvodem k setkání nejen současných obyvatel Ondřejova, ale i rodáků a přátel, kteří již v naší obci nežijí,“ vysvětluje starosta Ondřejova Vladimír Zámyslický. „Rádi bychom Ondřejovské slavnosti pořádali pravidelně každý rok, protože je důležité, aby se lidé sešli, popovídali si se sousedy, pobavili se. Vedení obce by dle mého mělo dbát nejen na opravené chodníky, ale také na to, aby lidé spolu dokázali komunikovat, spolupracovat a dobře se jim vedle sebe žilo,“ říká pan starosta.

Ondřejov se může těšit na slavnosti, ale zároveň se vám daří opravovat i ty zmíněné chodníky…
Některé úseky byly v dezolátním stavu a opravy byly nutné. Podařilo se nám získat dotaci z IROP a opravili jsme cca 1,5 km chodníků, výrazně se tak zvýšila bezpečnost chodců. Máme velkou radost, že akce byla úspěšně dokončena, a že jsme se dokázali vypořádat se všemi podmínkami, které bylo nutné dodržet v rámci získání dotace. Aktuálně jsme museli řešit i další problémy, které se nabalovaly v průběhu stavby, ať už to byly požadavky dotčených orgánů nebo třeba uzpůsobení projektu tak, aby řešení bylo přijatelné pro provoz autobusů. Ani po dokončení této rekonstrukce se však nedá říci, že naše chodníky jsou v pořádku. Máme zde další úseky, které volají po opravě nebo na nich chodníky chybí úplně, to se netýká jen Ondřejova, ale i Turkovic a Třemblat.
Největší investiční akcí Ondřejova bude výstavba nové školy. Jak postupují přípravy?
Ministerstvo školství obci přislíbilo dotaci, která nás zavazuje, že škola musí dokončena v roce 2022. V prvním čtvrtletí příštího roku plánujeme dokončit projekt a zahájit soutěž na dodavatele stavby. Zároveň připravujeme žádost o dotaci na provedení budovy v energeticky úsporném standardu a snažíme se nalézt i další zdroje financování této náročné akce. Stavba bude pro obec velmi náročná, ale novou školu potřebujeme. Kapacita stávající budovy je dlouhodobě nedostatečná – učebny jsme již museli zřídit v prostoru sborovny, v budově obecního úřadu, ve zdravotním středisku, využili jsme i půdu staré školy… Nalézt další prostory v obecních budovách je již prakticky nemožné. Výuka v několika budovách a stísněných prostorech je velmi obtížná, naši učitelé to zatím zvládají a za to jim patří velký dík.
Kde bude nová škola stát?
Umístění je podle mého ideální – nová škola vyroste na klidném místě Ondřejova u sokolského areálu, kde je fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, což umožní potřebné synergie. Škola bude mít kapacitu 540 dětí a nebude samozřejmě chybět ani školní kuchyně, jídelna, tělocvična a odborné učebny. Investorem bude svazek obcí sdružující Ondřejov, Zvánovice a Kaliště.
Máte nějaké vize, jak využijete budovu nynější školy?
Rozhodně nezůstane prázdná. Mojí vizí je, přemístit sem knihovnu, která sídlí v nedůstojných podmínkách a také pracoviště obecního úřadu. Může zde vzniknout prostor, kde si naši občané zařídí vše na jednom místě a ještě v příjemném prostředí.
Jaké další investiční akce vás čekají?
Jako mnoho dalších obcí musíme řešit kanalizaci. Nyní máme připraven projekt na novou čistírnu odpadních vod v Turkovicích a podanou žádost o dotaci. S tím souvisí i vybudování chybějícího kanalizačního řadu v Turkovicích a dále řešíme možnost přepojení některých objektů v Ondřejově na novou čistírnu. Starost nám dělá i dešťová kanalizace, která je v mnoha místech nevyhovující a při silných lijácích nestíhá odvádět vodu. A věčný boj svádíme s rozbitými vozovkami…
Jak se vám daří všechny akce financovat?
Samozřejmě není možné zrealizovat vše okamžitě, musíme akce rozložit do delšího časového úseku. Snažíme se využívat všech dostupných dotačních titulů. V posledních letech se nám daří hospodařit tak, abychom nebyli nuceni obec zatěžovat úvěry. V případě stavby školy se již úvěru nevyhneme, jedná se však o zásadní investici a úvěry musí být nastaveny takovým způsobem, aby zadlužení nebylo rizikové a zároveň se nezastavil další rozvoj obce.
Říčany připravují další zákaz tranzitu nad 12 tun na silnicích II. a III. tříd. Jak se toto opatření dotklo Ondřejova?
Musím říci, že při podzimním říčanském zákazu tranzitu jsme skutečně zaznamenali zvýšený dopravní provoz. Komunikace v Ondřejově jsou pro tranzit nákladních vozidel naprosto nevyhovující. Chápeme Říčany a okolní obce, které se k akci připojily, ale ani my nechceme zatěžovat naši obec kamionovou dopravou. Proto jsme vyjádřili nesouhlas s opatřením města Říčany a ve spolupráci s podobně postiženými obcemi připravujeme opatření, které pomůže obce od této zátěže ochránit.
Jaké máte plány do budoucna?
Ondřejov má krásné náměstí, které by si zasloužilo revitalizaci. Několik let se snažíme získat dotační podporu pro jeho úpravu, to se nám zatím nepodařilo, náměstí tak budeme zvelebovat postupně po částech.
Dále budeme pokračovat v opravách a stavbě chodníků a úpravách místních komunikací .