V Louňovicích se konala veřejná prezentace ZŠ LOŠBATES

Dobrovolnému svazku obcí LOŠBATES (Louňovice, Štíhlice, Tehov  a Svojetice) se podařilo získat během léta stavební povolení pro novou svazkovou základní školu v Louňovicích, určenou 540 žákům. V září vyhlásil svazek otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní, 1. 11. 2023, proběhla prezentace  a informování veřejnosti o vývoji stavby školy, financování a plánech na další období. Prezentace, které se účastnili mj. starostka Svojetic,  starosta Louňovic, Štíhlic a ambasadoři školy, se těšila velkému zájmu místních i přespolních obyvatel, jichž se zřízení školy dotýká. Účastníci zcela zaplnili sál restaurace U Huberta.
Financování základní školy se uskuteční na základě dotací od MŠMT,  Státního fonfu životního prostředí, Středočeského kraje, Národní sportovní agentury a z vlastních zdrojů a úvěrů. V současné době  se také vyřešilo  s Ŕeditelstvím silnic a dálnic vybudování odbočovacího pruhu k nové škole z hlavní silnice I/2 Kutnohorská, která prochází Louňovicemi. S výstavbou se počítá od příštího roku, pokud vše půjde dle předpokladů, škola by se měla otevřít dětem na podzim 2026.

Více info o svazkové škole LOŠBATES na webu www.losbates.cz