Zápraží 02/2020

* ZUŠ Říčany po rekonstrukci září novotou. Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy ZUŠ se konalo 6. ledna 2020.
* “Průzkumy dokazují, že druhý jazyk by se děti  měly učit od 3 let”, uvádí Kateřina Dřízhalová, majitelka anglického centra Mortimer English Club Říčany.
Rozhovor s jednatelem společnosti Hobbytec Miroslavem Zeleným najdete na straně 10.