Zápraží 08/2009

zaprazi_08-2009Akce: Poslední srpnová sobota, areál Halašák v Mnichovicích www.rockovani.cz

– Bude letos ještě jedna výzva pro zájemce o dotace z LEADERU? Odpověď je na stránkách MAS Říčansko
– Fond pro uprchlíky fi nancuje projekt v Olivovně