Zápraží 12/2017

* SKC Ondřejov získalo dotaci ze Středočeského kraje ve výši 131 027 Kč na pořízení nového sportovního nářadí a náčiní. Nový mobiliář bude sloužit více než pětistovce dětí, které chodí do SKC Ondřejov pravidelně sportovat. 
* Mnichovice slavnostně otevřely sběrný dvůr, který byl vybudován díky dotaci Evropské unie ve výši 8 068 698 Kč.
* Olga Šípková si Vánoce užívá a nestresuje se! Rozhovor najdete na straně 4.
* Doubravčice mají krásný betlém díky dobrovolníkům.