Zhoršení TV signálu přes anténu? Informujte ČTÚ

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet určitý postup, vyplnit elektronicky či písmeně formulář a odeslat ho na místně příslušný útvar ČTÚ. Info naleznete na webu www.ctu.cz