Bourat se nebude. Obrat v řešení situace liblických vysílačů

Ve středu 16. května 2023 proběhla na městském úřadě v Českém Brodě informativní schůzka vedení města s generálním ředitelem Českých radiokomunikací, a.s., panem Milošem Mastníkem. Jednání se zúčastnila také předsedkyně Spolku přátel obce Liblice Irena Kuklová.

České radiokomunikace jsou vlastníkem liblických vysílačů označovaných jako vysílač Liblice B, které jsou s výškou 355m nejvyšší stavbou v České republice. Podle sdělení pana generálního ředitele se aktuálně neplánuje demolice vysílačů, protože byla uzavřena smlouva s jedním z celoplošných komerčních rádií. Vzhledem k tomu, že jsou vysílače součástí kritické infrastruktury, usiluje vlastník o to, aby provozuschopnost tohoto zařízení v budoucnu finančně podpořil stát. V roce 2025 nebo 2026 vysílač čeká velmi nákladná výměna kotvících lan.

zdroj: https://www.cesbrod.cz/item/jaky-osud-ceka-vysilac-liblice-b

O vysílačích v Liblicích jsme již několikrát informovali, situaci a snahu o jejich zachování i po ukončení vysílání poslední měsíce sledujeme. Např.: https://zaprazi.eu/vysilace-liblice-petice/