Info: Zasílání časopisu Zápraží

Děkujeme všem našim čtenářům za zájem, který  projevují o časopis Zápraží, jsme za to rádi, neboť je to pro nás důkaz, že jsme se vydali  správnou cestou, a že  i po obsahové stránce má naše regionální periodikum co nabídnout.
Hned první den po  vydání dubnového čísla a jeho umístění na výdejní místa v celém kraji jsme do redakce obdrželi několik telefonátů  právě s odkazem nové Zápraží. Dotaz se týkal možného zaslání časopisu (tj. tištěné verze). Těmto i dalším případným zájemcům, tedy sdělujeme: i když bychom na jednu stranu rádi, tak ne, není v našich možnostech vyhovět a zasílat tištěné výtisky Zápraží na konkrétní adresy na vyžádání. Kapacitně ani finančně toto nezvládáme, jsme časopis pro čtenáře zdarma, zajišťujeme distribuci na výdejní místa a neadresně do schránek, ale opravdu nelze ještě výtisky rozesílat adresně.
Kdo si časopis včas nevyzvedne na výdejních místech (jejich přehled naleznete na našem webu), nebo ho neobdrží do schránky, má možnost si Zápraží přečíst v  našem archivu (https://zaprazi.eu/casopisy/casopisy-2022/), kde jsou nejen starší vydání, ale i aktuální číslo.