Rozhovor s MUDr. Mrázkem – stacionář Olga v Říčanech 4/2016

Rozhovor s MUDr. Michalem Mrázkem o  denním stacionáři Olga, který poskytuje ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení najdete v dubnovém Zápraží.

Denní stacionář Olga vznikl díky obrovské vlně solidarity mezi říčanskými občany a podnikateli a velké iniciativě jeho zakladatele, radního města MUDr. Michala Mrázka. Oslovili jsme ho, aby čtenářům Zápraží představil novinky pro letošní léto.
Stacionář Olga se vám podařilo doslova vydupat ze země. Stálo to hodně úsilí?
Nikdy bych nevěřil, že uvedení a realizace projektu do života dá tolik práce. Samozřejmě velký dík patří řadě lidí, kteří projekt podporovali od začátku do konce.
Jak dlouho sbírka trvala a kolik se nakonec vybralo peněz?
Sbírka trvala necelé tři roky, díky velké sounáležitosti občanů a firem z Říčan a okolí se vybrala ve veřejné sbírce částka přesahující 4 miliony Kč. Stacionář vznikl i za významné finanční podpory říčanských občanů Jana Blaška a Antonína Koláčka a firmy Zoeller Systems s.r.o. Zbývající část zaplatilo město.
Pro kolik lidí je stacionář určen?
Denní stacionář může poskytnout své služby denně 10-14 klientům, tedy lidem, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby. Navíc nabízíme až 14denní pobyty v rámci odlehčovacích služeb ve dvou dvoulůžkových pokojích.
Denní služby tedy stacionář poskytuje pouze v pracovní době ve všední dny? Nebo i jindy?
Ano, naše pečovatelky se starají o své klienty každý všední den od 7 do 15 hodin. Je to vlastně taková “školka” pro seniory.
Pro letošní léto jste prý vymysleli novinku. Můžete ji představit?
Nejedná se tak o novinku, ale o rozšíření služeb o tzv. odlehčovací služby – až dvoutýdenní pobyty 24 hodin denně.
Takže bude možné využít odlehčovacích služeb dlouhodobě?
Odlehčovací služby jsou součástí denních stacionářů, počítáme s pokračováním těchto služeb dlouhodobě.
Jsou lidé v Říčanech se stacionářem spokojeni?
Velmi pěkné prostředí a příjemné ošetřovatelky jsou zárukou, že se klientům ve stacionáři Olga líbí a jistě bude líbit i nadále.
Na koho se mohou lidé, kteří mají o služby zájem, obrátit?
V případě zájmu na paní pečovatelku Janu Kadeřábkovou – tel. 323 618 272 nebo 733 340 061. Další možností je osobně navštívit stacionář Olga a dohodnout vše potřebné.
Máte nějaká přání ve vztahu ke stacionáři?
Mé přání je, aby tato služba, která v Říčanech a okolí chyběla, sloužila všem k plné spokojenosti. Naši rodiče i prarodiče si tuto službu určitě zaslouží.

 

.